Mặt bích tiêu chuẩn DIN

mặt bích tiêu chuẩn DIN PN10

Thông số kĩ thuật mặt bích tiêu chuẩn DIN PN10

Mặt bích tiêu chuẩn DIN PN16

Mặt bích tiêu chuẩn DIN PN16

Mặt bích tiêu chuẩn DIN PN25

Mặt bích tiêu chuẩn DIN PN25

Mặt bích tiêu chuẩn DIN PN40

Mặt bích tiêu chuẩn DIN PN40

Mặt bích tiêu chuẩn DIN PN16 Welding Neck (WN)

Mặt bích tiêu chuẩn DIN PN16 Welding Neck (WN)

Mặt bích tiêu chuẩn DIN PN16 Welding Neck (WN)

Mặt bích tiêu chuẩn DIN PN25 Welding Neck (WN)

Mặt bích tiêu chuẩn DIN PN25 Welding Neck (WN)

Mặt bích tiêu chuẩn DIN PN40 Welding neck ( WN)

Mặt bích tiêu chuẩn DIN PN40 Welding Neck (WN)

Mặt bích tiêu chuẩn DIN PN40 Welding Neck (WN)